ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT

Centrum Aktywności Lokalnej - dokształć się w Żorach poprzez bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe. Patrz u góry zakładka CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

 

Wejście do AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

Ze względu na budowę apartamentowca wejście do Agencji jest  (od strony oś. 700 - Lecia) przez główne wejście HOTELU ŻORY !

Nabór partnera

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach ogłasza nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.

Czytaj więcej...

DOTACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Od 15 maja Agencja przyjmuje wnioski na DOTACJE , szczegóły  w zakładce DOTACJE NA START !!

Rekrutacja zakończona 30 czerwca 2018 !!

Ogłoszenie

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach ogłasza nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…