Szybka Optymalizacja Kosztów

Zapraszamy mikro- i małe firmy do skorzystania z usługi Szybkiej Optymalizacji Kosztów.

Jest to usługa systemowa świadczona w ramach Krajowego Systemu Usług,

na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur.

Usługa Szybkiej Optymalizacji składa się z dwóch etapów:

 • Etap I– Audyt optymalizacyjny -  polega na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Etap II– Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień – polega na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień

 

Rezultatem przeprowadzonej usługi dla Państwa będzie:

 • Po pierwszym etapie stworzenie kompleksowego raportu zawierającego:
  • streszczenie menedżerskie,
  • co najmniej trzy rekomendacje dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie najbardziej rokujących i korzystnych rozwiązań lub usprawnień mających na celu poprawę zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
  • realizacja usługi doradczej we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień na podstawie wypracowanych rekomendacji.
 • Po drugim etapie usługi:
  • pomoc doradców w trakcie wdrażania wymienionych w raporcie rekomendacji.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt

 Nowy obrazok