Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, działając na podstawie art. 400 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z par. 28 pkt.3 i 6 Statutu Spółki zwołuje na dzień 9 listopada 2018 r., o godz.12.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, Żory al. Wojska Polskiego 4- sala „Bractwa Kurkowego”