Fundusz Pożyczkowy

O PROGRAMIE

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to przedsiębiorstwa nowopowstające oraz już prowadzące działalność gospodarczą na terenie Żor.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

  1. Pożyczka na zakup środków trwałych.
  2. Pożyczka na zakup środków obrotowych (np. towaru).

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczki udzielane są w złotych w kwocie od 5 000 zł do 30 000 zł.


STRUKTURA FINANSOWANIA

Finansowanie wydatków wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 25% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką.


OKRES KREDYTOWANIA

Pożyczka może być udzielana na okres do 3 lat.

Maksymalny okres karencji 3 miesiące.

 
OPROCENTOWANIE

Pożyczka oprocentowana jest w oparciu o stopę referencyjną ogłaszaną przez Komisję Europejską (www.uokik.gov.pl) i wynosi od 3,85% do 4,85%.  

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 44-240 Żory al.Wojska Polskiego 4

KONTAKT TELEFONICZNY

(32) 435 15 56

PLIKI DO POBRANIA