Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach przyjmie na staż

Pracownik księgowo-biurowy

Czytaj więcej...

ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI

Przed zadaniem pytania prosimy o wypełnienie formularza służącego ewidencji klientów PK KSU.

 

Jeśli jesteś klientem indywidualnym, wybierz formularz OSOBA FIZYCZNA

Jeśli reprezentujesz przedsiębiorstwo, wybierz formularz PRZEDSIĘBIORSTWO

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:

  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4;
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops.”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops.”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

         fo           fp

OFERTA PK KSU

Usługi informacyjne dla przedsiębiorców o osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

Usługi obejmują tematykę z zakresu:

- dotacji unijnych,

- podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,

- narzędzi informatycznych,

- finansowania działalności gospodarczej,

- zarządzania w działalności gospodarczej,

- usług specjalistycznych,

- inne.

 

Usługi doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

 Usługi obejmują zakres:

- Moduł I Profil zakładanej działalności gospodarczej,

- Moduł II Analiza SWOT,

- Moduł III Formy i źródła finansowania,

- Moduł IV Biznesplany, wnioski, itp.,

- Moduł V Forma organizacyjno-prawna,

- Moduł VI Przygotowanie dokumentów do rejestracji,

- Moduł VII Założenie działalności.

 

Usługi doradcze dla przedsiębiorców

 

Usługi obejmują zakres:

- Moduł I Wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej,

- Moduł II Marketing przedsiębiorstwa,

- Moduł III Organizacja przedsiębiorstwa,

- Moduł IV Finanse przedsiębiorstwa, a w tym biznesplany, wnioski, itp.

Odpłatność

 

MsoNormal

ODBIORCY PK KSU

Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji oraz doradztwa związanego z otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

O KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG

O KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG

 

Krajowy System Usług dla MSP (KSU) to sieć około 200 współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji, które świadczą na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe i finansowe. Spośród ośrodków KSU rekrutują się: Regionalne Instytucje Finansujące, Punkty Konsultacyjne oraz ośrodki Krajowej Sieci Innowacji. Plany działania dotyczące rozwoju KSU wdrażane są w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” – Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie www.ksu.gov.pl

Więcej artykułów…