PRACA - LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRACA NA STANOWISKU LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Praca w oparciu o umowę o pracę lub cywilnoprawną. 

Wymagane dokumenty: 

  • CV, 
  • list motywacyjny, 
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.


Czas i miejsce składania dokumentów: