OGŁOSZENIA

Lista rankingowa - wyniki oceny biznesplanów

Lista rankingowa biznesplany

 

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu "Dotacje na start - rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor w rachach RPO WSL  poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT

Listy rankingowe

Lista rezerwowa

Harmonogram dla uczestników